Om Stav

Stav er en samlet betegnelse for den kul­tur­tra­di­tion, der eksisterer indenfor den norske Haf­skjold familie, hvis nuværende arvtager er Ivar Hafskjold. Han begyndte at lære denne fra sig udenfor familien i 1992. Betegnelsen Stav stammer fra det norske udtryk "sette stav", der blev brugt om udførelsen af runestillingerne, da Ivar voksede op. I dag anvendes termen Stav som betegnelse for he­le traditionen.

Stav er et system af anbefalinger, skabt på baggrund af mange generationers erfaringer. Det omfatter runekundskab, kamp­kunst, medicin og en verdensanskuelse med rødder i før­kris­ten nordisk skik. Stav er i sig selv ikke en religion, men kan indgå i ens egen religiøsitet, såfremt man ønsker det. Fra Stavs synspunkt tillægges Stavudøverens eventuelle religiøse præ­fe­ren­cer ingen særlig betydning, og enhver er velkommen til at træne og lære mere om de dele af traditionen, som han/hun har interesse i.

For en mere udførlig beskrivelse af Stavs forskellige aspekter henvises der til de tilgængelige artikler og de forskellige huse og tilknyttede gruppers hjemmesider, som linkes til herunder. Har du nogle spørgsmål, er du meget velkommen til at stille dem i diskussionsgruppen Stav-Web!